17,95 лв.
КУПИ

Комплекта съдържа по 1 молив от твърдостите: H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B и 9B.

17,95 лв.
КУПИ

 Комплекта съдържа по 1 молив от твърдостите: 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B и 6B.

 

17,95 лв.
КУПИ

Комплекта съдържа по 1 молив от твърдостите: 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB и B.

35,95 лв.
КУПИ

Комплекта съдържа 20-те твърдости + по 1 брой от твърдостите 2H, HB, 2B и 4B.