очакваме доставка
26,20 лв.
КУПИ
очакваме доставка
29,70 лв.
КУПИ
очакваме доставка
8,50 лв.
КУПИ
очакваме доставка
10,80 лв.
КУПИ
очакваме доставка
13,90 лв.
КУПИ
очакваме доставка
32,50 лв.
КУПИ
очакваме доставка
28,80 лв.
КУПИ
очакваме доставка
29,50 лв.
КУПИ
очакваме доставка
13,90 лв.
КУПИ
очакваме доставка
18,80 лв.
КУПИ
20,00 лв.
КУПИ

Комплекта съдържа по 1 молив от твърдостите: H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B и 9B.

20,00 лв.
КУПИ

 Комплекта съдържа по 1 молив от твърдостите: 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B и 6B.

 

20,00 лв.
КУПИ

Комплекта съдържа по 1 молив от твърдостите: 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, HB и B.

39,70 лв.
КУПИ

Комплекта съдържа 20-те твърдости + по 1 брой от твърдостите 2H, HB, 2B и 4B.