очакваме доставка
4,90 лв.
КУПИ
очакваме доставка
6,30 лв.
КУПИ

Лепило за текстил.

очакваме доставка
4,90 лв.
КУПИ
5,50 лв.
КУПИ

Лепило за обувки и кожа.

6,50 лв.
КУПИ

Универсално лепило за пластмаса.

6,50 лв.
КУПИ

Лепило за стиропор без разредител.

6,50 лв.
КУПИ

Експресно лепило за дърво.

7,70 лв.
КУПИ

Лепило за порцелан.